Google Analytics Alternative Zalmtrek nog altijd een mysterie | Reizen langs Rivieren http://www.reizen-langs-rivieren.nl/ http://www.reizen-langs-rivieren.nl/ Google Analytics Alternative>

Zalmtrek nog altijd een mysterie

In de oceaan aan de westkust van Noord-Amerika voltrekt zich elk jaar een natuurspektakel van formaat. Alle zalmsoorten die in de zee fourageren, keren na een verblijf van ongeveer vier tot vijf jaar terug naar hun geboorteplaats in zoet rivierwater. 

Vanaf het moment dat de vis de rivieren opzwemt, eet deze niet meer en teert volledig op de in de zee verzamelde vetvoorraad. De zalm staat nog slechts één doel voor ogen: stroomopwaarts terugkeren naar de geboorteplek, daar voor nakomelingen zorgen en vervolgens te sterven.

1-Life cycle

Aan deze Salmon Run, waaraan naar schatting jaarlijks een half miljard zalmen deelnemen, wordt vooral in een lange en snelstromende rivier als de Fraser gekenmerkt door een zware uitputtingsslag. 

De vissen moeten niet alleen watervallen en smalle rotsachtige doorgangen overwinnen, in ondiep water worden zij ook regelmatig opgewacht door hongerige beren en vraatzuchtige roofvogels. 

Hoe de zalm kans ziet de weg vanuit de zee tot de geboorteplek annex paaigebied in de rivier haarfijn terug te vinden, is voor biologen nog altijd een mysterie. De meest recente bevindingen wijzen in de richting van ijzerdeeltjes in de hersenen van de zalm, die samen een kompas vormen waarmee met grote nauwkeurigheid kan worden genavigeerd.De levenscyclus van de wilde zalm                                            

2-Fishing Indian

Eeuwenlang waren de indianen in British Columbia in hun dagelijkse bestaan voor een belangrijk deel afhankelijk van de zalmvangs                                 De Chinook is de sterkste van de vijf zalmsoorten


Fraser River reportages


© DV MEDIA FARELLI PRODUCTIES 2021