Google Analytics Alternative Reuss van Gotthard tot Luzern | Reizen langs Rivieren http://www.reizen-langs-rivieren.nl/ http://www.reizen-langs-rivieren.nl/ Google Analytics Alternative>

Reuss van Gotthard  tot Luzern

1-Lago di Lucendro1 instroom Reuss

De Zwitserse rivier de Reuss ontstaat uit twee bronnen. De hoogste ligt boven het stuwmeer Lago di Lucendro (foto rechts) nabij de Gotthardpas, de andere oorspronglocatie bevindt zich in de directe omgeving van de Furkapas. 

Na de samenvloeiing van beide bronriviertjes in het bergdorp Hospental stroomt de Reuss via Andermatt naar het Uridal. Hier loopt het tracé lange tijd parallel aan de Gotthardautoweg en de Gotthardspoorbaan. 

Via een beschermde delta mondt de Reuss uit in de zuidelijke kant van de Vierwaldstättersee. 

Bij de stad Luzern verlaat de rivier dit meer en stroomt verder in noordelijke richting. 

Na bijna 160 kilometer vermengt de Reuss zich in de buurt van Windisch met de Aare, die enkele kilometers verderop uitmondt in de Rijn.

Deze reportage belicht het Reusstraject tussen de Gotthardpas en de stad Luzern.Een in 1947 gebouwde en 73 meter hoge dam sluit het Lago di Lucendro aan de oostzijde af. De Gotthardreuss stroomt verder door een breed dal in de richting van Andermatt. Linksboven op de foto is achter een meer de Gotthardpas zichtbaar.                        
5c-Reuss op Gotthard2 wandelaarsLangs de Gotthardreuss loopt een wandelroute, die Andermatt met de Gotthardpas verbindt.

DSC 6592Kort na Andermatt perst de Reuss zich door de smalle Schöllenenschlucht. 

Deze kloof met hoge en loodrechte granietwanden vormde eeuwenlang een groot obstakel bij de ontsluiting van de Gotthardpas. 

Uiteindelijk is deze hindernis overwonnen door de bouw van enkele ingenieuze bouwwerken, zoals de Teufelsbrücke.

Op het traject door het Uridal wordt de Reuss gevoed door een aantal zijrivieren. De belangrijkste toevoer levert de Meienreuss, die ontspringt op het hoogste deel van de oostelijke helling van de Sustenpas.De Meienreuss op weg naar de samenvloeiing met de Reuss in het stadje Wassen
Kort voor de uitmonding in de Vierwaldstättersee

Reussdelta nu evenwichtig natuurgebied

Bij elke uitmonding van bergrivieren bezinkt het meegevoerde gesteente en is grind- en zandwinning een veelvuldig voorkomende activiteit. Bij de instroom van de Reuss in de Vierwaldstättersee (Vierwoudstrekenmeer) leidde die winning in de vorige eeuw tot een ernstige verwaarlozing van de natuurlijke omgeving, waarbij het oeverlandschap steeds verder in het meer verdween.

Door de invoering van een speciale wet in 1985 kon de oorspronkelijke situatie in de Reussdelta worden hersteld. Dat levert tegenwoordig een evenwichtig natuurgebied op, waar een beperkte grindwinning, natuurlijke ecosystemen en vlakwaterzones voor flora en fauna naast elkaar functioneren. 

Het gebied wordt zelfs ingezet als toeristische attractie. Door het storten van 3,3 miljoen ton gesteente, dat vrijkwam bij het uitgraven van de Gotthardbasisspoortunnel, ontstond voor de kust van de delta een eilandarchipel, waarin het vooral in de zomermaanden goed toeven is.

10h-Reussdelta vlak10f-Reussdelta uitkijktoren
10c-DJI Reussdelta met vogel2Bij de stad Luzern verlaat de Reuss de Vierwaldstättersee


Kappelbrücke de trots van Luzern

Op de plaats waar de Reuss z’n status als rivier weer oppakt, worden het oude en nieuwe stadsdeel van Luzern verbonden door een moderne overspanning en de historische Kappellbrücke. 

Dit overdekte en uit hout opgetrokken bouwwerk is 205 meter lang en trekt toeristen uit alle delen van de wereld naar de stad. In de nokken van het brugdak vormen 110 schilderijen een extra bezienswaardigheid. 

Een kenmerkend onderdeel van de Kapelbrug is de achthoekige watertoren, die het symbool van Luzern is geworden en door de eeuwen heen heeft gefungeerd als martelkamer, gevangenis, schatkamer en archief. 

De brug heeft sinds de bouw in 1365 herhaaldelijk door brand ernstige schade opgelopen. Na de meest recente verwoesting in 1993 is de brug weer volledig in de originele staat hersteld.


Rivieren Zwitserland


© DV MEDIA FARELLI PRODUCTIES 2021