Google Analytics Alternative Crati kronkelt door Calabria | Reizen langs Rivieren Travelling along Rivers http://www.reizen-langs-rivieren.nl/ http://www.reizen-langs-rivieren.nl/ Google Analytics Alternative>

Crati kronkelt door Calabria

1c-kaartje Calabria4-Bordje Crati


De Crati is met een lengte van 91 km de grootste rivier van het Zuid-Italiaanse Calabria. Na de bron in het Sila-gebergte, daalt de stroom steil af naar de stad Cosenza en kronkelt in noordelijke richting door de laagvlakte Vallo del Crati. Hier wordt de Crati gevoed door diverse zijrivieren, zoals de Mucone, de Arente en de Duglia. Via het kunstmatige Lago di Tarsia mondt de rivier bij de haven van Corigliano Calabro uit in de Ionische Zee.


De Crati ontspringt aan de zuidwestelijke rand van het Parco Nationale della Sila op het grondgebied van de gemeente Aprigliano. 

Het park telt bijna 74.000 ha puur natuurgebied en trekt een bescheiden stroom toeristen aan. In de zomermaanden wordt hier veel gewandeld en ‘s winters kan er op kleine schaal worden geskied. In het Sila-gebied leven veel zeldzame dieren die zich schuilhouden in de dichte bossen. De wolf is het symbool van het nationale park. Het op een hoogte van 1.280 meter gelegen Lago Arvo (foto hierboven)  in het westelijk deel van het Parco della Sila is één van de mooiste meren in Calabria. 
De enige grote stad langs de Crati is Cosenza, gesitueerd aan de voet van het Sila-gebergte. In het zuidelijk deel van de stad vloeit de Busento samen met de Crati.De Ponte Alarico in het historische centrum van Cosenza.

12b- Burial Alaric2

De legende van de verborgen schat

Aan de samenvloeiing van de Crati en de Busento is een curieuze legende verbonden die al eeuwenlang de fantasie prikkelt. Diep onder de plaats waar de rivieren samenkomen zou zich een verborgen schat bevinden.

Volgens de overlevering ligt hier sinds 410 na Chr. de beruchte Germaanse koning Alarik samen met 25 ton goud en 150 ton zilver begraven. 

Die rijkdommen had de Germaanse barbaar vergaard tijdens een plundering van Rome. 

Na de inname van de stad trok hij met zijn leger verder zuidwaarts om de oversteek naar Afrika te maken. Maar in Calabria werd       Alarik ziek en overleed. Zijn laatste wens was om samen met de geroofde schatten te worden begraven in Cosenza. 

Om te voorkomen dat de rijkdommen zouden worden ontdekt, werd een bizar plan uitgevoerd. De samenvloeiing van de rivieren Crati en Busento werd met behulp van duizenden slaven tijdelijk omgelegd om op die plek een diep graf te kunnen delven. 

Na de begrafenis van de koning en zijn schat, zou de oorspronkelijke waterloop boven het graf zijn hersteld. Om elke vorm van getuigenis te voorkomen, werden alle slaven ter dood gebracht.


De Busento nadert de samenvloeiing met de Crati onder de spoorbrug.

Het idee dat uitgerekend in dit armste deel van Italië een waardevolle schat verborgen zou liggen, heeft door de eeuwen heen de verbeelding van velen op hol doen slaan. Er zijn allerlei pogingen gedaan om de schat op te graven. Uit een ooggetuigeverslag van de Franse schrijver Alexandre Dumas blijkt dat hij in het begin van de negentiende eeuw het gebied bezocht na een aardbeving en grote groepen inwoners van Cosenza zag graven in de hoop iets van de schat te vinden. 

In Cosenza zelf heerst al jaren verdeeldheid over de vraag of de legende al dan niet moet worden aangewend om het toerisme in de stad te bevorderen. Sinds 2014 is er zelfs sprake van een heus debat tussen pro en contra Alarik. De voorstanders vinden dat de legende toeristisch moet worden uitgebuit. In het pro-kamp gaan zelfs stemmen op om nu eindelijk eens ernst te maken met opgravingen. Maar de tegenstanders wijzen op het feit dat de onderhavige koning een barbaar van de eerste orde was, waaraan de stad geen enkele vorm van trots zou moeten ontlenen. 

Overigens heeft de Italiaanse overheid tot nu toe altijd consequent geweigerd om toestemming te verlenen voor welke vorm van opgraving dan ook. Daarbij speelt de twijfel over de geloofwaardigheid van het verhaal een rol. Anderszins lijkt het ook onwaarschijnlijk dat de juiste vindplaats ooit kan worden achterhaald omdat zich in dit gebied sindsdien talloze aardbevingen hebben voorgedaan en bovendien de loop van de rivieren Crati en Busento door de eeuwen heen regelmatig is veranderd. 

13- Crati kort na Cosenza

De Crati even buiten de stad Cosenza.

De 114 meter lange stuw van het Lago di Tarsia.

Het Lago di Tarsia is een kunstmatig meer dat in 1959 is aangelegd vanuit de behoefte aan een betere drinkwatervoorziening in de droge laagvlakte van Sibari. Het meer wordt grotendeels gevoed door de rivier de Crati. Het bassin heeft een inlaatcapaciteit van 20 miljoen kubieke meter water. Het Lago di Tarsia is een beschermd natuurgebied, waar trekvogels neerstrijken en allerlei reptielen en zoogdieren leven. Het gebied sluit aan bij de eveneens beschermde monding van de Crati.

24-Bord Parco monding25D-Logo Tarsia en FoceDe monding van de Crati is over een oppervlakte van 130 ha een beschermd natuurgebied dat bestaat uit moerasbegroeing met wilgen en populieren. De plek kent een gevarieerde vogelpopulatie met ooievaars, ibissen en zilverreigers.

De Crati eindigt in de Ionische Zee.


Index Italië


© DV MEDIA FARELLI PRODUCTIES 2020