Google Analytics Alternative Nederland | Reizen langs Rivieren Travelling along Rivers http://www.reizen-langs-rivieren.nl/ http://www.reizen-langs-rivieren.nl/ Google Analytics Alternative>

Nederland

netherland-map-clipart23

Het Nederlandse rivierenlandschap
De EemDe IJssel
De Westerschelde is het laatste traject van de rivier de Schelde op Nederlands grondgebied.
Rivieren van onze jeugd

De broers Bert en Sjoerd van Meteren zijn geboren in het rivierengebied en dat bepaalt hun manier van kijken naar rivieren. Zij beschrijven hun jeugdherinneringen en fotograferen de Giessen, Boven- en Beneden Merwede, de Lek en de Vlist.


Ruimte voor de Rivier is een ambitieus project waarbij op meer dan dertig plaatsen langs de Nederlandse rivieren Rijn, IJssel, Waal, Nederrijn en Lek het water vrijer moet gaan stromen. De uitvoering begon in 2007 en omvat dijkverlegging, uiterwaardvergraving, ontpoldering, zomerbedverdieping, kribverlaging, verwijdering van obstakels, waterberging, aanleg hoogwatergeulen en dijkverbetering.  ‘Ruimte voor de Rivier’ moet de veiligheid waarborgen voor de vier miljoen Nederlanders die langs of in de nabijheid van deze rivieren leven.           

  © DV Media Farelli Producties 2017