Google Analytics Alternative Rijn mondde vroeger uit bij Katwijk | Reizen langs Rivieren Travelling along Rivers http://www.reizen-langs-rivieren.nl/ http://www.reizen-langs-rivieren.nl/ Google Analytics Alternative>

Rijn mondde vroeger uit bij Katwijk

Ooit mondde de Rijn in de Noordzee uit op de plaats waar nu Katwijk ligt. De toenmalige rivier vormde van de tweede eeuw voor Christus tot in de vijfde eeuw na Christus de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Deze zogeheten Limes, die zich langs de Rijn en de Donau uitstrekte tot aan de Zwarte Zee en daarna tot in India, fungeerde als verdedigingslinie. 

Ter verdediging van de monding van de Rijn, waarbij Katwijk als legerplaats een belangrijke functie vervulde, bouwden de Romeinen Fort Brittenburg.

Kopie van Peutingerkaart 002 (Medium) 1 normalArxBrittanica Katwijk
Op de linker afbeelding van de in 1649 uitgegeven reproductie van Willem Janszoon Blaeu is het Romeinse Fort Brittanica voor de kust van het toenmalige Catwijck op Zee afgebeeld. De afbeelding rechtsboven is een fragment van de 'Kaart van Peutinger', die in het bovenste deel de monding van de Rijn (Fl.Renus) toont in de Romeinse tijd.

Tot in de zeventiende eeuw kwamen de restanten van Fort Brittenburg bij hele lage waterstanden nog wel eens tevoorschijn, maar daarna is het voorgoed verdwenen in de Noordzeebodem. Ook duikexpedities in de jaren zestig van de vorige eeuw leverden niets meer op.

Toen de Lek en de Waal zich rond 1900 voor de scheepvaart als belangrijkste vertakkingen van de Rijn hadden ontwikkeld, begon de Oude Rijn steeds verder dicht te slibben. De ‘verplaatsing’ van de Rijnmonding van Katwijk naar Hoek van Holland werd definitief door de aanleg van de Nieuwe Waterweg tussen Rotterdam en de Noordzee. Deze vier kilometer lange vaarroute maakte Rotterdam vanaf 1863 beter bereikbaar voor steeds grotere zeeschepen.

Oude Rijn

Kaartje Oude Rijn

De huidige Oude Rijn is een overblijfsel van de loop van de vroegere Rijn. De rivier is 52 km lang, begon in de vroege middeleeuwen nog bij de stad Utrecht en liep via de Utrechtse Oude Rijn en Vleutense Wetering naar Harmelen.

In westelijke richting stroomt verder door 

De Oude Rijn stroomt nu langs 
Woerden, Bodegraven, Alphen aan den Rijn, Leiden, Valkenburg en Rijnsburg naar Katwijk. Via het Koning Willem Alexander Gemaal belandt het Oude Rijnwater in de Noordzee. De oorspronkelijke monding van de Oude Rijn ligt iets noordelijker dan die van de huidige rivier. Deze verzandde omstreeks 1163. 

Gemaal met pand reddingsbrigade
Het laatste deel van de Oude Rijn is het uitwateringskanaal dat wordt gescheiden van de Noordzee door het Koning Willem Alexander Gemaal.

Drone-opname van de monding in de Noordzee bij Katwijk


Index Nederland

                                                                                                                                                                                                                   

© DV MEDIA FARELLI PRODUCTIES 2020