Google Analytics Alternative Water management | Reizen langs Rivieren Travelling along Rivers http://www.reizen-langs-rivieren.nl/ http://www.reizen-langs-rivieren.nl/ Google Analytics Alternative>

Water management


Het reizen langs rivieren maakt meer los dan alleen maar recreatief genieten. We worden ons bewust van het veelzijdige belang van stromend water. 

Rivieren spelen een belangrijke rol in de hydrologische kringloop, zoals neerslag, verdamping en afvoer. Alle rivieren van de wereld zorgen met elkaar voor de drainage van ongeveer 75% van het totale aardoppervlak. Ze bieden natuurlijke leefomstandigheden, laten nuttige sedimenten achter, zoals zand en grind, en de kracht van snelstromende rivieren wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit.  

Een magazine over rivieren kan niet zonder de aandacht voor de bredere aspecten van het fenomeen stromend water.

Travelling along rivers causes much more in our mind than just enjoying the recreational aspects. It makes us aware of the versatile importance of the flowing water. Rivers are vital carriers of water and nutrients and components of the hydrological cycle, acting as drainage channels for surface water. Together all the rivers in the world drain about 75% of the land surface on earth. They provide habitat and nourishment, leave usable deposits of sediments, like sand and gravel, and the power of fast flowing rivers provides electrical energy. 

A magazine about rivers cannot survive without attention to the broader aspects of the phenomenon of running water.

  © DV Media Farelli Producties 2017